1. Deň „Zeme – vyčistíme si Kašov“  - každoročne sa mládež a občania v apríli zúčastňujú na likvidácií drobných skládok odpadu v regióne obce. Ide o syzifovskú činnosť, ktorá sa každoročne opakuje na tých istých miestach.

 

2. Stavanie Mája v centre obce vždy v predvečer 1. mája spojené s opekačkou a obrovskou vatrou.

 

3. "Kašov open" - tenisový turnaj Kašovčanov na multifunkčnom ihrisku vo štvorhre aj vo dvojhre

 

4. Súťaž vo varení guľášu „Guľáš ring“  sa organizuje počas dňa obce Kašov a je spojená nielen s ochutnávkou súťažných guľášov, ale aj s dobrou zábavou pri stretnutí  s rodákmi.

 

5. „Dedovizeň – deň obce Kašov“  Hlavnou myšlienkou podujatia na tunajšom novom amfiteátri a v jeho okolí bolo

-         Poukázať na význam poľnohospodárstva a vinárstva , 

-         zachovať naše  ľudové  tradície,

-         prispieť k propagácií  zemplínskeho folklóru, slovenskej pohostinnosti a samozrejme našej obce Kašova.

Veď DEDOVIZEŇ - predstavuje okrem miesta žitia,  bytia , vynaloženej fyzickej práce a zručnosti našich starých otcov a materí najmä všetko to, čo tu pre nás naši predkovia zanechali či už sú to pracovné pomôcky, ktorými si uľahčovali náročnú fyzickú prácu na poliach a vo viniciach, alebo všetky úžitkové veci , ktorými si skrášľovali svoje príbytky , odev či už každodenný alebo sviatočný a o to  sa musíme starať, aby sme to my , naša generácia zanechala pokoleniam, ktoré prídu po nás.

Uvedomujeme si všetci, že duchovné dedičstvo po našich predkoch je trvalá devíza, ktorú musíme udržiavať naďalej živú v pamäti, že sa musíme postarať aj o naše okolie, našu obec a šíriť jej dobré meno aj za hranicami regiónu.

Toto kultúrne podujatie bolo krátke zastavenie sa a obzretie  dozadu na dianie a život v našej obci pred pár desiatkami rokov.

 

6. Deň detí sa uskutočňuje počas letných prázdnin a to v slávnostný deň obce, Dedovizeň, ktorá je spojená so súťažou vo varení guláša.

 

7. Úcta k starším – stretnutie so staršími občanmi obce v KD pri slávnostnom programe a pohostení.

 

8. Stolnotenisový turnaj "Kašovský ping-pongáč"

 

9. Mikulášska nádielka – stretnutie s Mikulášom.

     „Stretnutie s Mikulášom“, ktoré sa uskutoční vždy v predvečer Mikuláša, kedy po celej obci chodí Mikuláš a nosí dobrým deťom sladké potešenie.

 

10. Silvestrovská zábava a Novoročný ohňostroj.

Toto sú v skratke popísané akcie a činnosti v Kašove.